Vi levererar professionella redovisningstjänster till dig och ditt företag. 


Kamrer Redovisning AB är medlemmar i srf konsulterna

Kamrer Redovisning STHLM AB

Ordning och reda är grunden till ett välmående företag, vi hjälper till så att det finns hos ditt företag.
Varje företag är unikt och har olika behov. Utifrån era förutsättningar anpassar vi uppdraget på bästa sätt.
Vi sköter hela eller delar av företagets ekonomi.